უმრავლესობამ ლოგოს შეკვეთის დროს, არც იცის რა არის ეს. ლოგო მნიშვნელოვანი ელემენტია ნებისმიერი კომპანიისთვის, მისი მეშვეობით ადამიანები ცნობენ თქვენი ბრენდის პროდუქტებს და ასხვავებენ მათ კონკურენტებისგან, გარდა ამისა ლოგო ხარისხის სიმბოლოა, ამიტომ საჭიროა მასში ასახული იყოს ის საქმიანობა და მიმართულება რითაც არის ბაზარზე დამკვიდრებული, ამიტომ ლოგოს შემქნისას მაქსიმალურად ვცდილობთ იყოს მარტივად აღქმადი და გადმოსცემდეს კომპანიის შინაარსს.